Obsah

Vyhlášky, formuláře

Vyhlášky

OZV č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sendražice Staženo: 450x

Startegický rozvojový plán obce Staženo: 609x

Řád veřejného pohřebiště Staženo: 391x

Obecně závazná vyhláška č.2/2007 - o nakládání s odpadem Staženo: 385x

OZV č.1/2008 o místním poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství Staženo: 372x

OZV č.1/2009, kterou se mění OZV č.2/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území Staženo: 349x

OZV č.2/2009 - požární řád Staženo: 422x

OZV č.1/2010 - o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti Staženo: 374x

OZV č.1/2011 - o místním poplatku ze psů Staženo: 425x

OZV č.2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Staženo: 388x

OZV č.2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - příloha Staženo: 398x

Zásady pro uzavírání smluv kupních a o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Staženo: 168x

Dodatek č.1 - Zásady pro uzavírání smluv kupních a o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Staženo: 50x

OZV č.1/2019 o místním poplatku ze psů Staženo: 33x

OZV č.2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sendražice Staženo: 39x

Formuláře

Žádost o poskytnutí dotace na volnočasové aktivity dětí a mládeže Staženo: 344x

Žádost o poskytnutí individuální dotace pro neziskové organizace Staženo: 247x

Stránka

  • 1