Obsah

Vyhlášky, formuláře

Vyhlášky

OZV č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sendražice Staženo: 651x

Startegický rozvojový plán obce Staženo: 914x

Řád veřejného pohřebiště Staženo: 580x

Obecně závazná vyhláška č.2/2007 - o nakládání s odpadem Staženo: 574x

OZV č.1/2008 o místním poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství Staženo: 564x

OZV č.1/2009, kterou se mění OZV č.2/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území Staženo: 533x

OZV č.2/2009 - požární řád Staženo: 680x

OZV č.1/2010 - o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti Staženo: 539x

OZV č.1/2011 - o místním poplatku ze psů Staženo: 612x

OZV č.2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Staženo: 566x

OZV č.2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - příloha Staženo: 581x

Zásady pro uzavírání smluv kupních a o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Staženo: 386x

Dodatek č.1 - Zásady pro uzavírání smluv kupních a o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Staženo: 219x

OZV č.1/2019 o místním poplatku ze psů Staženo: 231x

OZV č.2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sendražice Staženo: 200x

Formuláře

Žádost o poskytnutí dotace na volnočasové aktivity dětí a mládeže Staženo: 547x

Žádost o poskytnutí individuální dotace pro neziskové organizace Staženo: 420x

Stránka

  • 1