logo obec sendrazice

Z historie obce

Ve druhé polovině třináctého století se usadila na hustě zalesněném místě Sendrahova čeleď, jejíž členové vystavěli na statku nynějšího popisného čísla 11 tvrz, která sloužila k obraně. Potomci Sendrahovi se nazývali Sendražští ze Sendražice. Odtud název obce Sendražice. Obyvatelé Sendražice byli z kmene Chorvatů, jemuž vládl v 10.století slavný rod Slavníkovců.Sendražice jsou poprvé doloženy v roce 1297, kdy zde měl majetek Ondřej ze Sendražic. Ve 14. Století byl již poblíž tvrze kostel a fara. Tvrz se pokoušel získat i Vok z Valdštejna. K tomu však nedošlo. V roce 1417 náležela ves i tvrz Matěji ze Sendražic.V roce 1512 prodává její majitel Beneš Sendražský ze Sendražic tvrz, dvůr a ves Sendražice s dalšími vesnicemi majiteli smiřického panství Mikulášovi mladšímu Trčkovi z Lípy. Tvrz přestala být sídlem, zpustla a zanikla. Po roce 1512 se v písemnostech již nepřipomíná.V roce 1533 při dělení Trčkových rodových panství došlo k novému vymezení smiřického panství, k němuž bylo tehdy připojeno 28 vesnic. Panstvo zde nesídlilo, pobývali zde jen hospodářští úředníci. Smiřice náležely Trčkům až do konfiskace jejich majetku v roce 1636. Tehdy se smiřické panství skládalo ze 46 vesnic. Zkonfiskované panství koupil od královské komory v roce 1636 Matyáš Gallas.Podle vyprávění kronikáře náleželi sendražičtí poddaní od roku 1661 do roku 1790 k panství hořiněvskému. V roce 1790 byla Hořiněves prodána císaři Josefu II., který již v roce 1780 koupil smiřické panství od Jana Václava z Paaru. Tak byla obě panství spojena a vše přišlo do majetku komory císařské, a to až do roku 1918. Ves Sendražice patřila tedy do roku 1848 ke komornímu panství Smiřice a Hořiněves. V zařazení do politického okresu docházelo ke změnám. Ves patřila střídavě k politickému okresu Dvůr Králové nad Labem, Jaroměř a Hradec Králové.

Úřední deska Počet členů volební komise pro volby do zastupitelstev krajů
Počet členů

Datum vyvěšení: 4.8.2016
Datum sejmutí: 8.10.2016

Oznámení o obnově katastrátu novým mapováním
Oznámení o obnově katastrálního operátu

Datum vyvěšení: 11.12.2015
Datum sejmutí: 31.12.2016

Aktuální informace

Upozornění na podvodné SMS

Tisková zpráva Generálního finančního ředitelství
(více)

Elektronická evidence tržeb


(více)

Pozvánka na jednání ZO

Pondělí 29. srpna 2016 od 19 hodin
(více)