Menu
Obec Sendražice
ObecSendražice

Jak třídit odpad

Návod na třídění odpadů

Víte, že i malé množství nežádoucích látek může znehodnotit celé třídění odpadů?

Úplně na začátku celého procesu získání druhotných surovin stojí kvalitní třídění odpadů. I malé množství nežádoucích příměsí může znehodnotit tuny surovin.

Bez Vás a Vaší dobré vůle se to neobejde! Proto je dobré vědět, jak správně třídit odpad, abychom to nedělali zbytečně.

Co patří do separační nádoby na papír?

 • noviny,
 • letáky,
 • časopisy,
 • kartonové obaly,
 • vícevrstvá papírová lepenka,
 • kancelářské papíry,
 • balicí papíry.

Naopak do nádoby na papír nepatří: papír znečištěný barvami, minerálními oleji či jinými nebezpečnými látkami.

Co patří do separační nádoby na plast?

 • plastové láhve od nápojů,
 • folie od potravin,
 • obaly od domácích čisticích prostředků a přípravků,
 • použité plastové výrobky,
 • neznečistěný pěnový polystyren apod.

Naopak do nádoby na plast nepatří: ostatní komunální odpady, zbytky potravin, bioodpady, nebezpečné látky, obaly se zbytky nebezpečných látek (lepidla, barvy, oleje).

Co patří do separační nádoby na sklo?

 • barevné sklo – tedy směs zabarvených skleněných obalů,
 • transparentní sklo.

Naopak do nádoby na sklo nepatří: porcelán, keramika, drátosklo, zrcadlové sklo, kovy, plasty, papír, komunální odpady.

Všem, kteří třídí odpad pečlivě, děkujeme!