Menu
Obec Sendražice
ObecSendražice

Upozornění na třídění odpadu

.

Firma Marius Pedersen upozorňuje občany,že od pondělí 4. března 2024 budou prováděny namátkové kontroly popelnic. Pokud v popelnici budou odpady, které lze vytřídit ( papír, plasty, sklo, kovy, bioodpad a stavební odpad) nebude popelnice vyvezena. Toto opatření se dělá z důvodu velkého nárůstu směsného komunálního odpadu.

Jak třídit se můžete dozvědět https://www.jaktridit.cz/cz/trideni/tridene-odpady/